Kênh phân phối là gì? Chính sách phân phối của doanh nghiệp - lamthueassignment

Latest

Random Posts

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Kênh phân phối là gì? Chính sách phân phối của doanh nghiệp

Khái niệm kênh phân phối
Khái niệm
Kênh phân phối là một tập hợp các công ty hay các cá nhân tự gánh vác hay giúp đỡ chuyển giao cho ai đó quyền sở hữu đối với một hàng hóa cụ thể hay dịch vụ trên con đường từ nhà sản xuất đến nhà tiêu dùng.
Cấu trúc và tổ chức kênh
Cấu trúc kênh phân phối gồm: nhà sản xuất, các trung tâm và nhà tiêu dùng cuối cùng.
Kết cấu tổ chức kênh:

Kênh phân phối là gì? Chính sách phân phối của doanh nghiệp
Chính sách tổ chức kênh phân phối
Đặc tính kéo và đẩy trong kênh
Kênh phân phối không chỉ cấu thành kênh trao đổi và vận động vật lý mà còn bao hàm cả tổ chức thông tin, kênh xúc tiến thương mai, kênh cung cấp tài chính,và trong mỗi kênh được thể hiện bằng các dòng vận động tương ứng.
Sức đẩy của kênh: là tổng hợp những cố gắng và năng lực của nhà sản xuất và người trung gian khâu thứ nhất thuyết phục được những thành viên khác của kênh thực hiện việc mua hàng và xúc tiến tiêu thụ hàng hóa cho đến ngưới tiêu dùng cuối cùng.
Sức kéo do của kênh: là áp lực của người tiêu dùng tác động đến công ty để thực hiện mua hàng đúng yêu cầu của mình:
Quyết định tổ chức kênh
Một công ty khi tiến hành các tổ chức hệ kênh phân phối đứng trước hàng loạt các lựa chọn và hoạch định cấu trúc của kênh phân phối khác nhau và phải cân nhắc rất tỉnh táo giữa ước muốn lý tưởng hiện thực biến đọng.
Thông thường quy trình quyết định tổ chức kênh của công ty được hoạch định như  sau:
Mục đích của phân phối là cung cấp các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường mục tiêu đúng lúc, đúng địa điểm và tiết kiệm nhất, tạo được mối quan hệ tốt với các thành viên trong kênh là điều kiện để công ty mở rộng thị trường và thực hiện tốt chiến lược kinh doanh của mình.
+ Đối với chiến lược thâm nhập thị trường và chiến lược sản phẩm

Tăng trung gian, tăng số lượng và loại, nhiều điểm bán hơn. Công ty cần tăng cường hệ thống phân phối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét